Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Xưa Nay Chinh Chiến Mấy Ai Về (Bút Ký Chiến Trường)

Tên : Xưa Nay Chinh Chiến Mấy Ai Về (Bút Ký Chiến Trường)
Regular Price : $19.99
Price : $19.79
Ngày nhập hàng : 01-27-2016
Ghi chú : Tác giả: Tân An Đoàn Văn Tịnh


Thông tin chi tiết

Tóm lược

Xưa Nay Chinh Chiến Mấy Ai Về Bút Ký Chiến Trường:

Tân An Đoàn Văn Tịnh Sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại Huế An Truyền, Phú Vang, Thừa Thiên.
Tiểu học: Trường Bảo Lộc, Thế Lại Thượng.
Trung học đệ 1 cấp: Trường Bồ Đề Thành Nội.
Trung học đệ 2 cấp: Trường Quốc Học Huế.
Đại học: Huế, Sài Gòn.
Xuất Thân: Trường Võ Bị Đà Lạt Khóa 22.
Đơn Vị: 1967 - 1970 Tiểu Đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến. 1970 - 1975 Tiểu Doàn 9 TQLC. 1975 - 1984 Tù Cộng Sản. 1994: Đến Hoa Kỳ.

Nhà sản xuất: Tân Văn
Thông tin thêm
475 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2015 , BÌA: Mềm 

www.thekystore.com     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 34
Visitors : 8011043
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.