Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Trung Quốc Sẽ Sụp Đổ

Tên : Trung Quốc Sẽ Sụp Đổ
Regular Price : $25.00
Price : $20.75
Ngày nhập hàng : 07-06-2013
Ghi chú : Dịch giả Đông Yên


Thông tin chi tiết

 phỏng theo: The coming collapse of China

Đây là bản phỏng dịch của Lương Tấn Lực, mà lời giới thiệu ở đầu sách cho biết tác giả là một luật sư, bình luận gia người Mỹ gốc Trung Hoa từng viết cho tạp ghi Forbes, một cơ quan ngôn luận lớn về kinh tế.

Nhan đề khẳng định có thể hiểu là trong sách tác giả sẽ giẩn giải các sự kiện khiến ông đi đến kết luận là khi nào thì trung cộng sẽ sụp đỗ. khi cuốn sách xuất bản lần đầu, ông dự đoán nó sẽ sp đổ trong vòng mười năm, tuy hạn 10 năm đã qua, lần này tái bản, tác giả vẩnn giữ nguyên dự đoán của mình, và nói tại sao .
Nhà sản xuất: Đông Yên Lương Tấn Lực
Thông tin thêm
382 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2012 , BÌA: MEM 

www.thekystore.com


     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 37
Visitors : 8011046
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.