Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Quan Hệ Ngoại Giao Giữa Việt Nam Cộng Hòa Và Cambodge Trong Giai Đoạn 1954 - 1970

Tên : Quan Hệ Ngoại Giao Giữa Việt Nam Cộng Hòa Và Cambodge Trong Giai Đoạn 1954 - 1970
Regular Price : $14.99
Price : $14.84
Ngày nhập hàng : 05-03-2015
Ghi chú :


Thông tin chi tiết

Tóm lược
Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge. Cuốn sách này góp phần vào việc làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử mà cho tới nay vẫn còn có người chưa được rõ hoặc hiểu sai. Việc làm sáng tỏ quan hệ giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Cambodge trong giai đoạn này sẽ giúp ích cho việc hiểu sâu thêm và rõ hơn nhiều sự kiện lịch sử khác diễn ra trên bán đảo Đông Dương trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975 - một giai đoạn lịch sử đầy sôi động của phần đất này trên thế giới.

Nhà sản xuất:
Hồng Trương Books / (Người Việt)

Thông tin thêm
153 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2014 , BÌA: MEM 

www.thekystore.com

     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 29
Visitors : 8011038
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.