Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Osho Upanishad

Tên : Osho Upanishad
Regular Price : $66.00
Price : $50.16
Ngày nhập hàng : 02-05-2014
Ghi chú : Free shipping, 24% OFF


Thông tin chi tiết


OSHO Upanishad

Bộ sách gồm 3 quyển:
- Quyển 1 ($17)
- Quyển 2 ($25)
-  Quyển 3 ($24)
Tổng cộng: $66

Giá hôm nay là: $50.16 (24% off) + free sipping

"Thiền có nghĩa là nhận biết. Bất kỳ điều gì bạn làm với nhận biết thì đó là thiền"
Osho

"Osho sẽ được nhớ mãi như là nhà triết học vĩ đại, vị thánh và nhà huyền môn của thế kỷ hai mươi"
Tiến sĩ Manmohan Singh, Thủ tướng Ấn Độ

www.thekystore.com

     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 48
Visitors : 8154485
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.