Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Mỹ Nga Trung Thế Kỷ 21 [Phi Bằng]

Tên : Mỹ Nga Trung Thế Kỷ 21 [Phi Bằng]
Regular Price : $20.00
Price : $16.20
Ngày nhập hàng : 07-06-2013
Ghi chú : Tác giả Phi Bằng


Thông tin chi tiết

Thay hương tùy bút ký sự: Mỹ Nga Trung thế kỷ 21

Cuộc đời tha hương của tôi thật sự bắt đầu từ cuối năm 1957 khi tôi được đài BBC tuyển dụng để đưa sang làm việc tại Luân Đôn, thủ đô Anh Quốc - 18 năm trước biến cố "Bảy Lăm".

... Năm năm sau khi khế ước làm việc với Đài BBC tại Luân Đôn đáo hạn, tôi trở về miền Nam. Về nước hôm trước thì hôm sau tôi bắt đầu làm việc cho công ty Shell và đã tiếp tục làm trên hai chục năm kể cà hơn 10 năm tại thành phố New York .... vừa làm việc cho hãng dầu khí vừa viết báo.

... Vì những bài báo tôi viết trên tờ Far Eastern Economic Review và tờ Saigon Daily News, có lần tôi đã được một nhân vật có vẻ trầm lặng cảnh cáo nếu không nói là đe dọa rằng nếu tôi tiếp tục viết như vậy thì họ sẽ dìm tôi xuống đáy biển trong một cái quan tài bằng xi măng cốt sắt. Vì sự đe dọa này tôi đã dần dần đổi bút hiệu từ Phi Bằng thành Hải Âu kể từ đó.

...Phải chăng một cây bút có sức mạnh bằng một sư đoàn, như lời một nhân vật miền Nam nào đó đã có lần phát biểu?

Nhà sản xuất: Tác Gỉa
Thông tin thêm
166 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2010 , BÌA: MEM 

www.thekystore.com

     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 32
Visitors : 8011041
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.