Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Phim » Lịch sử » Long Phụng Kỳ Hiệp [Phim Xưa]Tên phim : Long Phụng Kỳ Hiệp [Phim Xưa]
Ngôn ngữ : Lồng âm ở Mỹ/VN, phát hành ở Mỹ
Số tập / Số đĩa : 20 tập - 10 dvd
Thể phim : Lịch sử
Regular Price : $15.00
Price : $12.90
Chất lượng : Hình Ảnh Rõ Đẹp
Nguồn phim : Original TAPE
Hãng sản xuất : Phim Xưa Sưu Tầm
Diễn viên : Huynh Dich, Huynh Thieu Ky, Truong Thiet Lam
Ngày phát hành : 07-20-2013


Nội dung phim

DVD-R, thu từ băng TAPE chính gốc của hãng phim ATV

Tập 7 hơi RUNG do lỗi băng khoảng trên 20 phút, còn lại rất tốt.


www.thekystore.com


     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 50
Visitors : 8021244
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.