Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản

Tên : Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản
Regular Price : $19.99
Price : $19.79
Ngày nhập hàng : 04-17-2015
Ghi chú :


Thông tin chi tiết
Tóm lược
Mục Lục:
1- Duyệt lại Lịch Sử. Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử (Song Ngữ Anh Việt - English Vietnamese).
2- Hướng về tương lai: A- Vấn Đề Giải Thể Cộng Sản. B- Cách Mạng Dân Chủ tại Đông Âu và Liên Sô.
3- San Định Hiến Pháp. - Đối chiếu các hiến pháp cộng sản và hậu cộng sản. - Cương Lĩnh Hiến Pháp Việt Nam Cộng hòa.
4- Tự Do Nhân Quyền. A- Hiến Chương Nhân Quyền Cho Việt Nam. B- Luật Quốc Tế Nhân Quyền.
5- Bảo Vệ Chủ Quyền Quốc Gia và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ. A- Sự Tôn Trọng Công Ước Quốc Tế. B- Trung Quốc Sử liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa. C- Hai chiến dịch truyền thông của Bắc Kinh.
6- Bắc Cự Bá Quyền. - Luật Pháp và Trật Tự tại Biển Đông Nam Á (Song Ngữ English Vietnamese).
7- Đông Hòa Phi Mã. - Văn Thư gửi Tổng Thống Phi Luật Tân AQUINO (Song Ngữ English Vietnamese). 8- Điều 4 Hiến Pháp.


Nhà sản xuất: Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền 2014

Thông tin thêm
282 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2014 , BÌA: MEM 

www.thekystore.com

     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 36
Visitors : 8011045
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.