Solution Graphics
Buyers' Guide
My Cart ( 0) item
Hello: Guest
» Advanced Search

Home » Others » Sách Tham Khảo » Chết Dưới Tay Trung Quốc ( Death By China - Confronting The Dragon A Global Call To Action)

Tên : Chết Dưới Tay Trung Quốc ( Death By China - Confronting The Dragon A Global Call To Action)
Regular Price : $24.99
Price : $22.99
Ngày nhập hàng : 04-05-2014
Ghi chú :


Thông tin chi tiết

Tóm lược
Cuốn Sách Có Nhan Đề Đầy Đủ Là Death By China, AGlobad Call To Action. Ngay Chương 1 Các Tác Giả đã Minh định Đây Không Phải Là Bản Kết Án China, Mà Đây Là Sự Thật Về China: Cơ Thể Rẻ Mạt, Trẻ Con Cho Không, . Sản Phẩm Dinh Dưỡng Hài Nhi Qúa Tồi Độc, Hài Nhi Như Bị Siết Cổ Khi Còn Trong Nôi. Người Mỹ Chết Vì China Vì Các Công Ty Mỹ Đào Ngũ, Khi Đồng Tiền Đi Trên Màu Cờ. Trong Khi Đó Bắc Kinh Khóa Chặt Tài Nguyên, Chết Vì Gián Điệp TQ( Những Máy Hút Bụi China đánh Cắp Dây Thòng Lọng để Treo Cổ Mỹ. ...

Nhà sản xuất: Đông Yên Lương Tấn Lực

Thông tin thêm
312 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2011 , BÌA: MEM 

www.thekystore.com

     
 
 
» Homepage » Register » Buyers' Guide » Faq
Online : 27
Visitors : 8011036
» About us » Login » My cart » Contact us
© 2011 VideoTheky. All Rights Reserved.